• I Kongres lokalnych organizacji pozarządowych

    I Kongres lokalnych organizacji pozarządowych

    Podczas Kongresu poruszane będą zagadnienia związane ze współpracą Ośrodka oraz stowarzyszenia Akademia Kulice z organizacjami pozarządowymi działającymi zwłaszcza na terenie powiatu goleniowskiego. Szczególna uwaga zostanie skupiona na następujących zagadnieniach: potrzeby organizacji pozarządowych, diagnoza możliwości działania w regionie, wymiana dotychczasowych doświadczeń, dyskusja o potrzebie transferu know-how z Uniwersytetu Szczecińskiego do regionu.

    Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply