94
img2.1

Muzyczne obrazy natury

Kulice, 11 czerwca 2016 r., g. 17.00

Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie z klasy zespołów kameralnych i klawesynu Urszuli Stawickiej oraz klasy gitary dr Jakuba Kościuszko zaprezentują utwory epoki baroku. W programie znajdą się dzieła: G.Ph. Telemanna, G.F. Haendla, L.C. Daquina, M. Gangi. Koncert połączony będzie z wykładem popularyzatorskim, poświęconym jednemu z najwybitniejszych dawnych kompozytorów pomorskich Dzieła wokalne Philippa Dulichiusa (1562–1631).

Serdecznie zapraszamy

Współpraca: Zespół Szkół Muzycznych II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie

Koordynatorzy: Urszula Stawicka, dr Paweł Migdalski