• 12 STY 23

  Weryfikacja formalna prac badawczych

  Szanowni Państwo, 

  Weryfikacja formalna prac badawczych (zdeponowanych w repozytorium udostępnionym przez system elektroniczny) przez KOOB okręg szczeciński dopuszczająca Uczestnika do egzaminu pisemnego zawodów II stopnia nastąpi po 16 stycznia 2023 r.

  Wszystkie przesłane uwagi należy uwzględnić w poprawie pracy badawczej. Przypominamy, że ostateczny termin przesyłania poprawionych prac badawczych to 25 stycznia 2023 r., pracę można poprawić tylko jeden raz.  

  Z poważaniem 

  Ewa Filip 

  Przewodnicząca KOOB okręg szczeciński