img1
dna-163466_1280
pexels-photo-53248

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Szczecinie

Adres do korespondencji: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (WNŚiP),  Uniwersytet Szczeciński, u. Wąska 13, 70-415 Szczecin
Osoba odpowiedzialna za kontakt z KO:  mgr inż. Ewa Sarnacka
Telefon kontaktowy: 91 444 16 63, 91 444 15 35
Adres e-mailowy: ewa.sarnacka@usz.edu.pl

LP Imię i nazwisko Stanowisko w KO Wydział Stanowisko
1. Dr inż. Ewa Filip Przewodnicząca WNŚiP adiunkt
2. Dr hab. Magdalena Achrem Z-ca Przewodniczącej WNŚiP adiunkt
3. mgr inż. Ewa Sarnacka Sekretarz WNŚiP starszy specjalista
4. Dr hab. Lidia Skuza, prof. US Członek KO WNŚiP profesor nadzwyczajny
5. Dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US Członek KO WNŚiP profesor nadzwyczajny
6. Dr hab. Małgorzata Puc, prof. US Członek KO WNŚiP profesor nadzwyczajny
7. Dr hab. Helena Więcław prof.US Członek KO WNŚiP profesor nadzwyczajny
8. Dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US Członek KO WNŚiP profesor nadzwyczajny
9. Dr hab. Wioleta Dudzińska Członek KO WNŚiP adiunkt
10. Dr hab. Izabella Rząd Członek KO WNŚiP adiunkt
11. Dr Anna Kalinka Członek KO WNŚiP adiunkt
12. Dr Monika Myśliwy Członek KO WNŚiP adiunkt
13. Dr Izabela Szućko Członek KO WNŚiP wykładowca
14. Dr Danuta Cembrowska -Lech Członek KO WNŚiP adiunkt
15. Dr inż. Ewa Skotnicka Członek KO WNŚiP Starszy wykładowca
16. Dr Magdalena Bihun Członek KO WNŚiP Kierownik Zespołu Pałacowo-Parkowego
17. Dr Agnieszka Maruszewska Członek KO WNŚiP adiunkt
18. Dr Alicja Trzeciak- Ryczek Członek KO WNŚiP adiunkt

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Szczecinie zobowiązuje się do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem zawodów I i II stopnia Olimpiady Biologicznej w województwie zachodniopomorskim i lubuskim w latach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022.