img1
dna-163466_1280
pexels-photo-53248

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Szczecinie

Adres do korespondencji: Wydział Biologii Uniwersytet Szczeciński, u. Wąska 13, 70-415 Szczecin
Osoba odpowiedzialna za kontakt z KO:  mgr inż. Ewa Sarnacka
Telefon kontaktowy: 91 444 16 63, 91 444 15 35
Adres e-mailowy: esarna@univ.szczecin.pl

 

LP Imię i nazwisko Stanowisko w KO Katedra Stanowisko
1 Dr hab. Lidia Skuza, prof. US Przewodnicząca Biologii Komórki profesor nadzwyczajny
2 Dr inż. Ewa Filip Zastępca Przewodniczącej Biologii Komórki adiunkt
3 mgr inż. Ewa Sarnacka Sekretarz Bezkręgowców i Limnologii starszy specjalista
4 Dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US Członek KO Zoologii Ogólnej profesor nadzwyczajny
6 Dr hab. Małgorzata Puc, prof. US Członek KO Botaniki i Ochrony Przyrody profesor nadzwyczajny
7 Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US Członek KO Immunologii profesor nadzwyczajny
8 Dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US Członek KO Zoologii Kręgowców i Antropologii profesor nadzwyczajny
9 Dr hab. Anna Rymaszewska Członek KO Genetyki adiunkt
10 Dr hab. Helena Więcław Członek KO Taksonomii Roślin i Fitogeografii adiunkt
11 Dr Magdalena Achrem Członek KO Biologii Komórki adiunkt
12 Dr Anna Kalinka Członek KO Biologii Komórki adiunkt
13 Dr Monika Myśliwy Członek KO Taksonomii Roślin i Fitogeografii adiunkt
14 Dr Izabella Rząd Członek KO Ekologii i Ochrony Środowiska adiunkt
15 Dr Izabela Szućko Członek KO Biologii Komórki asystent
16 dr Adam Grzegrzółka Członek KO Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie nauczyciel biologii

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Szczecinie zobowiązuje się do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem zawodów I i II stopnia Olimpiady Biologicznej w województwie zachodniopomorskim i lubuskim w latach 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.