img1
dna-163466_1280
pexels-photo-53248

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Szczecinie

Adres do korespondencji: Wydział Biologii Uniwersytet Szczeciński, u. Wąska 13, 70-415 Szczecin
Osoba odpowiedzialna za kontakt z KO:  mgr inż. Ewa Sarnacka
Telefon kontaktowy: 91 444 16 63, 91 444 15 35
Adres e-mailowy: esarna@univ.szczecin.pl

LP Imię i nazwisko Stanowisko w KO Katedra Stanowisko
1 Dr hab. Lidia Skuza, prof. US Przewodnicząca Biologii Komórki profesor nadzwyczajny
2 Dr inż. Ewa Filip Zastępca Przewodniczącej Biologii Komórki adiunkt
3 mgr inż. Ewa Sarnacka Sekretarz Bezkręgowców i Limnologii starszy specjalista
4 Dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US Członek KO Zoologii Ogólnej profesor nadzwyczajny
 5  Dr hab. Małgorzata Puc, prof. US  Członek KO  Botaniki i Ochrony Przyrody  profesor nadzwyczajny
6 Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US Członek KO Immunologii profesor nadzwyczajny
7 Dr hab. Helena Więcław, prof. US Członek KO Taksonomii Roślin i Fitogeografii adiunkt
8 Dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US Członek KO Zoologii Kręgowców i Antropologii profesor nadzwyczajny
9 Dr hab. Anna Rymaszewska Członek KO Genetyki adiunkt
10 Dr Magdalena Achrem Członek KO Biologii Komórki adiunkt
11 Dr Anna Kalinka Członek KO Biologii Komórki adiunkt
12 Dr Monika Myśliwy Członek KO Taksonomii Roślin i Fitogeografii adiunkt
13 Dr Izabella Rząd Członek KO Ekologii i Ochrony Środowiska adiunkt
14 Dr Izabela Szućko Członek KO Biologii Komórki asystent
15 Dr Magdalena Bihun Członek KO Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie pracownik naukowy
16 dr Adam Grzegrzółka Członek KO Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie nauczyciel biologii

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Szczecinie zobowiązuje się do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem zawodów I i II stopnia Olimpiady Biologicznej w województwie zachodniopomorskim i lubuskim w latach 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.