Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej okręg szczeciński (KOOB) przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego zaczął swoją działalność od września 2016 roku za inicjatywą dr hab. prof. US Lidii Skuzy. Na skutek zmian w strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego od 01.10. 2019 roku KOOB działa przy Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych z siedzibą przy ulicy Wąskiej 13 w Szczecinie. W swoim składzie KOOB skupia profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów oraz magistrów z Instytutu Biologii oraz Instytut Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego. Do członkostwa w naszym Komitecie zapraszamy nauczycieli akademickich z innych uczelni miasta Szczecin.

Olimpiadę Biologiczną na III etapach (szkolny, okręgowy i centralny) przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika wraz z Komitetami Okręgowymi. KOOB okręg szczeciński prowadzi zawody na etapie okręgowym dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie zadań wskazanych według harmonogramu zatwierdzanego przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej na kolejne lata działalności. Dalsze działania komitetu to zatwierdzanie tematów badań pod względem formalnym, weryfikacja formalna pracy badawczej i dopuszczenie uczestnika do egzaminu zawodów okręgowych, przeprowadzenie testu oraz przygotowanie laureatów zawodów II stopnia do egzaminu praktycznego na etapie centralnym w różnych pracowniach biologicznych dotyczących dyscyplin: zoologia, botanika, mykologia, biologia molekularna, biochemia, ewolucjonizm, filogenetyka, bioinformatyka, metodologia badań naukowych ze statystyką.

Warto pamiętać, że uczestnik z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego ma prawo zgłosić się w sprawie konsultacji do naszego Komitetu Okręgowego w razie wątpliwości co do zgodności tematyki pracy badawczej z regulaminem olimpiady. Zapraszamy do kontaktu.

Zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu zatwierdzanego przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej uczestnikiem olimpiady może zostać każdy uczeń czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, oraz uczeń klasy dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych. Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. Na eliminacje olimpiady składa się przygotowanie pracy badawczej, etap szkolny i okręgowy mające charakter egzaminu pisemnego oraz etap centralny złożony z części praktycznej, egzaminu pisemnego oraz obrony pracy. Odsyłamy na stronę główną olimpiady w zakładce START: www.olimpbiol.pl/ polecamy również zapoznanie się z artykułem dotyczącym przygotowania pracy przygotowanym przez Komisję Główną Olimpiady Biologicznej, znajdujący się stronie olimpiady: www.olimpbiol.pl/index.php/informatory/.

Nasza działalność widoczna jest poprzez współpracę z naszymi partnerami, których wyszczególniamy w zakładce Partnerzy. Możemy pochwalić się otwarta współpracą z wieloma instytucjami, a rangę naszej działalności umacniają coroczne patronaty honorowe które otrzymujemy od 2017 roku ( zakładka partnerzy).